Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie (SC) voert het sponsorplan van BLTC De Niënhof uit. De leden zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de sponsors. Tevens kan deze commissie nieuwe sponsoren werven. Gebruik de mail voor vragen of suggesties rondom sponsoring.

> zie hier voor de sponsormogelijkheden  

Wie zit in de SC?

Vacature