Lidmaatschap wijzigen

Wijzigingen van het senioren lidmaatschap, zoals bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend lid, dienen per email bij de ledenadministratie te gebeuren voor 1 december van het lopende kalenderjaar. 

Voor jeugdleden loopt het tennisseizoen van september t/m augustus. Het wijzigen van het lidmaatschap (b.v. van ‘Trainen & samen spelen’ naar ‘Next level’) kan op 2 momenten in het jaar; per 1 maart of per 1 september. De wijziging dient dan plaats te vinden vóór 1 februari of vóór 1 augustus en per email te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Hierbij wijzigt ook de machtiging tot het innen van de contributie.

Voor bijzondere omstandigheden zoals langdurige blessures is er een regeling voor spelend naar niet-spelend lidmaatschap. Dit kan ook tussentijds als verzoek ingediend worden bij de ledenadministratie.  

 

Zelf wijzigen  

Als je bent ingelogd, dan kun je je incassomachtiging, emailadres en telefoonnummer zelf wijzigen via mijn profiel.  Ook kun je hier je profielfoto bijwerken.

 

Overige wijzigingen

Je kunt overige wijzigingen in je lidmaatschap zoals je adresgegevens doorgeven aan de ledenadministratie.