Ereleden en leden van verdienste

Als tennisclub zijn we ontzettend blij met de inzet van al onze leden. Ereleden en leden van verdienste hebben een bijzondere erkenning gekregen.

 

Ereleden

Ereleden kunnen worden voorgedragen aan het bestuur voor leden die zich hebben ingezet voor incidentele (projectmatige) zaken met een uitzonderlijke waarde voor de vereniging. Daarnaast moeten ereleden 25 jaar als vrijwilliger actief zijn geweest en minimaal 2 periodes zitting in het bestuur hebben gehad.

We kennen de volgende ereleden

 • Theo Berendsen †
 • Frans Schiphorst
 • Martin Link †
 • Jan Gademan

 

Leden van verdienste

Leden van verdienste hebben een voor de leden herkenbare dienst of project uitgevoerd in het belang van de vereniging. De voordracht van een lid van verdienste moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan een aantal criteria die zijn opgenomen in ons huishoudelijk reglement. Zo moet een lid van verdienste minimaal 15 jaar lid zijn van de vereniging en meer dan 10 jaar actief zijn geweest als vrijwilliger. 

We kennen de volgende leden van verdienste:

 • Beppie van de Boogaard
 • Alie van Haaren †
 • Ans Kok †
 • Piet van Oostrom †
 • Johan van Haaren †
 • Jan van de Bilt
 • Sandra Houwers