Bardienst

Als lid van BLTC De Niënhof vragen we je om jouw steentje bij te dragen aan onze vereniging door twee bardiensten per jaar te doen. Met bardiensten help je je club zodat we allemaal samen van het clubhuis en een hapje en drankje kunnen genieten! Alle seniorleden draaien bardiensten. Uitgezonderd van deze verplichting zijn ereleden, leden van verdienste, niet-spelende leden en leden die op de KNLTB peildatum (31-12 van het lopende jaar) nog geen 19 jaar oud zijn of 71 jaar of ouder zijn. 

Hoe werkt het?

Aan het begin van het jaar ontvang je per e-mail een uitnodiging om je in te schrijven voor de bardiensten. Inschrijven doe je zelf via deze website (eerst rechtsboven inloggen) of via de ClubApp op een datum die jou goed uitkomt. We verzoeken je om je bardiensten te spreiden: dus graag één bardienst in de eerste seizoenshelft en de tweede bardienst na de zomer. Schrijf je jezelf niet in, dan krijg je van de barcommissie twee bardiensten toebedeeld. Deze komen via een geautomatiseerde e-mail direct in je mailbox terecht. Ook aan de meer dan 75 vrijwilligers van BLTC De Niënhof vragen we om bardiensten te vervullen. Zo zorgen we er samen voor dat de belasting voor onze leden beperkt blijft.  

Afkopen van bardiensten: vóór 15 maart (voor 2024 verlengd tot 1 april)

Het is mogelijk om je bardiensten af te kopen. Dit kan alleen vóórdat het seizoen begint en de barroosters zijn ingedeeld. De deadline voor het afkopen van bardiensten is 1 april. Wil je bardiensten afkopen:

  • stuur dan een mailtje naar [email protected] met daarin jouw intentie om af te kopen en 
  • maak € 60,- (voor 2 bardiensten) over op rekening NL56 RABO 0111 7691 40 t.n.v. BLTC De Nienhof onder vermelding van afkoop bardiensten (jaartal).

Doe je dit niet, dan gaan wij ervan uit dat je je inschrijft voor 2 bardiensten.  

Alternatieven voor de bardiensten

Op de website en in de KNLTB Club app vind je ook een beperkt aantal alternatieve diensten:         

  • Bardienst tentorant
  • Menu verkoop tentorant
  • Bediening tentorant
  • Voorjaarsschoonmaak
  • Najaarsschoonmaak
  • Schoonmaak aanbouw tbv het tentorant

Hiervoor kun je ook kiezen. Wees er snel bij, want op=op.  

Vervanging van je bardienst

Het kan een keer gebeuren dat je bardienst toch niet gelegen komt of dat er iets tussen is gekomen. Je hebt dan de volgende opties om vervanging te regelen:

1. Ruilen met een ander lid

Je kunt altijd zelf voor vervanging zorgen door een ander lid te vragen. Dit heeft uiteraard onze voorkeur. Plaats een oproep in de Bardienst ruilen / vervanging groep* in de KNLTB Club app en/of ga naar de ledenlijst** van BLTC De Niënhof en zoek contactgegevens van een medelid op of vraag gewoon een tennismaatje om jouw bardienst over te nemen of te ruilen. Heb je een ander lid van BLTC De Niënhof bereid gevonden jouw bardienst over te nemen? Geef dan aan ons door wie jouw bardienst gaat doen door een e-mail te sturen naar [email protected].

2. Een vervanger inhuren via de invalpoule

Van de Bardienst ruilen/vervanging groep* zijn ook leden lid (niet zichtbaar) die je kunt vragen om tegen betaling jouw bardienst over te nemen. De betaling moet je zelf regelen met de betreffende persoon.

3. Niet komen opdagen (dit is geen serieuze optie natuurlijk..)

Zonder dringende reden niet komen opdagen betekent anderen duperen, een gesloten clubhuis, gemiste baromzet en teleurgestelde tennissers op de baan. Verzuim je je bardienst dan neemt het bestuur contact met je op. Je kunt dan een boete verwachten van €60,- per verzuimde bardienst.

*

    

**