Bestuur

BLTC De Niënhof is een vereniging en draait op de inzet van vrijwilligers. Het bestuur is eindverantwoordelijk en bestaat uit zeven personen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de club, voor technische zaken, het parkbeheer, competities, evenementen en toernooien. Zij leggen hierover verantwoording af aan de leden via de Algemene Leden Vergadering. De activiteiten zijn belegd bij  diversie commissies.  

Dagelijks bestuur

Lenneke Roodenburg - Voorzitter
Marion Kalitzin - Secretaris
Arno Bloemkolk - Penningmeester  

Overige bestuursleden   

Kim Onwezen - Tennis-technische zaken
Rob Vermeij – Faciliteiten, baan & bouw 
Co van Drie - Paviljoen 
Judith van Duijn - Jeugd  

Organisatie 


Waar kan ik terecht met mijn vraag?

De organisatie van BLTC De Niënhof bestaat uit de inzet van vele vrijwilligers. Om je vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden, verwijzen we je graag naar de juiste contactpersoon of het juiste mailadres waar je je vraag kunt neerleggen. Heb je een vraag over:

Lid worden [email protected] 
Banen huren [email protected]
Banen reserveren [email protected] 
Bardienst [email protected] 
Introducees [email protected] 
Financiën [email protected] 
Het paviljoen, bardienst, schoonmaak [email protected] 
De banen, het park, terrein, netten, sleepnetten en netpalen [email protected] 
Competitie [email protected] 
Trainingen of proeftrainingen [email protected] 
Jeugd [email protected] 
Communicatie  [email protected] 
Nieuwsbrief [email protected] 
Website [email protected] 
Facebook [email protected] 
Sponsoring [email protected] 
Open toernooi [email protected] 
Overig [email protected]