Vertrouwenspersoon

 

BLTC De Niënhof – Een veilige omgeving

BLTC De Niënhof staat voor een vereniging waar iedereen welkom is om op zijn of haar manier te kunnen tennissen of te kijken in een ontspannen sfeer. Iedereen die sport moet dat bij ons in een veilige omgeving kunnen doen. BLTC De Niënhof vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen.

Als vereniging hebben we daarvoor huisregels en gedragscodes (Fair play gedragscode op en rond de baan en gedragscode voor de vrijwilligers) opgesteld. Daarnaast onderschrijven we ook de algemene gedragscode van de KNLTB.

Maar stel nu dat …. 

 

De vertrouwenspersoon

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Daarom stellen wij een centraal aanspreekpunt in, om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft – de vertrouwenspersoon. Een lid kan bij deze persoon terecht als iemand bij de tennisvereniging haar of hem een onprettig gevoel geeft. Als een lid vindt dat die persoon haar of hem bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kan dat aan de vertrouwenspersonen verteld worden. 

BLTC De Niënhof wil het volgende daarmee mogelijk maken: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden.

 

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat zij of hij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal en komt pas in actie als het lid aangeeft dat zij of hij dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat het lid alleen even haar of zijn hart lucht. De vertrouwenspersoon kan ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Zoals iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat het lid zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt het lid wat zij of hij allemaal kan doen en helpt hierbij. 

De vertrouwenspersoon is er voor trainers, ouders, begeleiders en jeugdleden en seniorleden.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die er tussen het lid en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat het lid daar     

  • toestemming voor heeft gegeven    
  • van op de hoogte is. 

 

Bereikbaarheid Vertrouwenspersoon

Heb je een melding die je wilt inbrengen voor de vertrouwenspersoon, dan kun je deze sturen naar het volgende mailadres [email protected]. Je kunt ook altijd terecht bij één van de vertrouwenspersonen bij de KNLTB: Vertrouwenspersonen | KNLTB.

 

Even voorstellen … Liesbeth Casparie

Wij zijn heel blij als BLTC De Niënhof om Liesbeth Casparie voor te kunnen stellen als vertrouwenspersoon.

 

 

Liesbeth speelt al meer dan 20 jaar tennis bij de Nienhof. In het dagelijks leven is zij maatschappelijk werkster. Vanuit deze betrokkenheid, als sporter maar ook enthousiast ouder van twee sportende zonen en de media, heeft zij een training vertrouwenspersoon gevolgd. Waar is de grens tussen fanatiek zijn en sportief zijn, wat doe je dan, hoe ga je met elkaar om? Een veilig sportklimaat is belangrijk en kan voor iedereen anders zijn. Aarzel niet om contact op te nemen via het mailadres van de Nienhof: [email protected].