Lidmaatschap opzeggen

Je kunt je lidmaatschap opzeggen via de ledenadministratie. Het helpt ons als je daarbij wilt aangeven wat de reden is van de beëindiging van het lidmaatschap. Zo kunnen we onze dienstverlening continu blijven verbeteren.

 

Senioren

Opzeggen van het senioren lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Hierbij komt de machtiging tot het innen van de contributie te vervallen. Heb je niet tijdig opgezegd dan ben je het opvolgende jaar dus gewoon lid.  

 

Jeugd

Voor jeugdleden loopt het tennisseizoen van september t/m augustus. Opzeggen kan op 2 momenten in het jaar; per 1 maart of per 1 september. De opzegging dient dan plaats te vinden vóór 1 februari of vóór 1 augustus en te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Hierbij komt de machtiging tot het innen van de contributie te vervallen. Heb je niet tijdig opgezegd, dan ben je het opvolgende half jaar dus gewoon lid.