Lidmaatschap opzeggen

Je kunt je lidmaatschap opzeggen via de ledenadministratie. Het helpt ons als je daarbij wilt aangeven wat de reden is van de beëindiging van het lidmaatschap.

 

Senioren

Opzeggen van het senioren lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Hierbij komt de machtiging tot het innen van de contributie te vervallen. Heb je niet tijdig opgezegd dan ben je het opvolgende jaar dus gewoon lid.  

 

Jeugd

Voor jeugdleden loopt het tennisseizoen van september tot en met augustus. Opzegging dient plaats te vinden vóór 1 augustus. Hierbij komt de machtiging tot het innen van de contributie te vervallen. Heb je niet tijdig opgezegd dan ben je het opvolgende jaar dus gewoon lid.