Ritzo Holtman stopt als voorzitter BLTC de Nienhof

Ritzo Holtman is teruggetreden als voorzitter van BLTC de Nienhof.

Beste tennis vrienden/vriendinnen,

Die fraaie reclame voor Tempo-Team was: ‘Het waren twee fantastische dagen”. De reden om hieraan te refereren is dat de eerste drie jaren als voorzitter voor mij fantastische jaren waren. Met enthousiaste en betrokken medebestuursleden is het complete bestuur erin geslaagd om het tij voor onze BLTC te keren. Alle neuzen wezen dezelfde kant op. Voor mij zou m’n doel bereikt zijn als het ledenaantal weer zou groeien. Sinds vorig jaar zijn we weer gegroeid. Een relatieve groei met weliswaar één lid is natuurlijk ook groei. Het werd dus afgelopen maand maart tijd voor mijn opvolging. Omdat de beoogde opvolgster per 1 september pas zou aantreden zou ik nog tijdelijk in functie blijven maar ik heb besloten om eerder als voorzitter te bedanken. 

Onze BLTC wordt hard geraakt door de corona crisis. Het paviljoen is voorlopig gesloten en de netten hangen ‘op half zeven’. We missen onze broodnodige (bar)omzet en we zullen ingrijpende maatregelen moeten nemen. Daarvoor is een slagvaardig (dagelijks) bestuur nodig, De slagvaardigheid binnen het dagelijks bestuur staat de laatste tijd onder druk. De reden is een verschil in aanpak. Om te voorkomen dat dit van invloed zou worden op het functioneren van de vereniging heb ik met ingang van afgelopen zaterdag mijn functie als voorzitter neergelegd.

Het doet me een groot plezier dat Richard Geurtsen, in overleg met het bestuur, bereid is om voor die overbruggingsperiode, te weten tot 1 september, het voorzitterschap van mij over te nemen. Hij was recent vier jaar penningmeester en kent de vereniging als geen ander.

Een benoeming van een bestuurder dient aan de Algemene Ledenvergadering te worden voorgelegd en door haar te worden goedgekeurd. Gezien de situatie omtrent corona stellen we voor een ALV te organiseren waarbij niemand in persoon hoeft te verschijnen maar thuis volmacht geeft om namens hem/haar een stem uit te brengen. De mail met bij behorende werkwijze is in voorbereiding en kun je binnenkort verwachten. Bij voldoende volmacht kan Richard zijn tijdelijke functie als voorzitter goed inrichten en is de continuïteit en slagvaardigheid van het (dagelijks) bestuur voor de komende periode goed geborgd.

Naar verwachting wordt Lenneke Roodenburg met ingang van 1 september als voorzitter gekozen door de BLTC. 

Van de leden van het (dagelijks) bestuur heb ik inmiddels persoonlijk afscheid genomen.

Ik zie er naar uit om jullie weer in het paviljoen en op de tennisbaan te ontmoeten.

Met hartelijke groet

Ritzo Holtman

Van het bestuur

Het bestuur bedankt Ritzo Holtman hartelijk voor zijn inzet; in een periode dat niemand als voorzitter de kar wilde trekken en hij besloot toch de rol als voorzitter aan te pakken. Afgelopen jaren zijn er veel zaken gerealiseerd op de vereniging en staat het park er weer netjes en duurzaam bij. Het aantal leden groeit weer en er heerst een optimistische stemming binnen de vereniging. Wij vinden het fijn dat Richard for the time being de voorzittersrol wil overnemen.