Rabo Club Support actie

Stemmen vanaf 5 oktober!

Net als vorig jaar doet onze vereniging weer mee met de Rabo Club Support actie. Vorig jaar leverde dat ruim zevenhonderd euro op voor jeugdactiviteiten van BLTC De Niënhof. Om mee te doen moet je lid zijn van de Rabobank Rijn en Heuvelrug. Lid zijn schept geen enkele verplichting en kost niets. Je kunt je aanmelden via de link https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/

Hoe steun je BLTC De Niënhof?

Vanaf 5 oktober a.s. wordt een verkiezing gehouden. Je krijgt, als je lid bent van de Rabobank, automatisch een uitnodiging mee te doen aan Rabobank Club Collect.
Iedere stem telt bij de verdeling van de € 150.000 die door Rabobank Rijn en Heuvelrug beschikbaar is gesteld. Je kunt meerdere stemmen uitbrengen. Wij hebben met collega tennisvereniging SV Odijk tennis afgesproken onze leden te adviseren ook op elkaar te stemmen om in een poging op deze manier opbrengst voor beide tennisverenigingen te verhogen.