Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren  vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Hierbij komt de machtiging tot het innen van de contributie te vervallen. Heb je niet tijdig opgezegd dan ben je het opvolgende jaar dus gewoon lid.

U wilt uw lidmaatschap opzeggen? Vul onderstaand formulier in en sluit af met Verstuur.