Inschrijven Jeugdcompetitie

Beste jeugdleden,

Heerlijk, we mogen weer de baan op! Natuurlijk gaat niets zoals we gewend zijn en houden we ons aan de maatregelen in de anderhalvemetersamenleving om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Een aantal weken geleden hebben we je geïnformeerd over de verplaatsing van de Kia Tenniskids voorjaarscompetitie naar het najaar. Deze competitie noemen we: KNLTB Competitie 2020. Hieronder vallen meerdere competities waaronder ook de Kia Tenniskids competitie.

Of de KNLTB Competitie in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen. Hoe dan ook, het belooft een uniek competitieseizoen te worden! 

Hoe ziet de KNLTB Competitie 2020 er uit?
We gaan er nu vanuit dat officiële wedstrijden in september weer zijn toegestaan en dat de KNLTB Competitie 2020 dan kan starten. We hopen dat alle teams die zich voor de Kia Tenniskids voorjaarscompetitie hadden ingeschreven ook meedoen in het najaar.

Inschrijven kan via onderstaand formulier. We ontvangen jullie inschrijving graag uiterlijk 10 juni

Met vriendelijke groet, namens de jeugdcommissie,
 
Petra Dorrestijn
Eveline van Weenen

Toelichting bij het inschrijfformulier

Voor de Groene en Gele competitie geldt:

  • dat het voor de ouders geen probleem is om bardienst te draaien op de dagen dat het team daarvoor ingedeeld wordt.
  • er een eigen bijdrage per inschrijving € 15 gevraagd wordt.
  • hiervoor wordt een éénmalige machtiging verleent aan BLTC de Niënhof. Het geïncasseerde bedrag kan zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen worden gestorneerd.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en sluit af met ‘VERSTUUR’.