In memoriam Piet van Oostrom

Ons bereikte het bericht dat op 30 oktober 2020 Piet van Oostrom is overleden. Piet was lid van verdienste vanwege zijn grote inzet voor onze vereniging.

Jarenlang was hij actief in de bouwcommissie (waarvan 18 jaar als voorzitter) zowel ten tijde van de afbouw van het oorspronkelijke paviljoen als tijdens de herbouw na het afbranden daarvan  in 1998. De herbouw heeft hij begeleid als opzichter in de herbouw commissie. Ook was hij in de jaren 80 actief geweest binnen Jeugdcommissie.

Wij wensen Anny en verdere familie sterkte met dit verlies.