In memoriam Nico Toonen

Op kerstavond is Nico Toonen op 86-jarige leeftijd overleden.


Wanneer Nico voor het laatst getennist heeft, weten we eigenlijk niet, maar sinds mensenheugenis was hij in week 31, tijdens het Open Toernooi, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aanwezig in het Tentorant op de Niënhof. 


Nico bezat een uitgebreide theoretische en praktische kennis van het koken en wilde die graag delen. Wij zullen zijn niet aflatende enthousiasme voor het koken missen en wensen zijn vrouw, familie en vrienden sterkte met dit verlies.

Namens de koks van het Tentorant, Kees van der Werf,
 en het bestuur van BLTC de Niënhof.