Verenigingsinformatie
De BLTC (Bunnik Lawn Tennis Club) de Niënhof is opgericht in 1972. De vereniging telt ruim 700 leden. De vereniging is niet gericht op het bedrijven van topsport hoewel er ruimte is voor degenen die “prestatiegericht” zijn alsook voor diegegen die het tennis in meer recreatieve zin willen beoefenen.

Structuur
Het algemeen bestuur bestaat uit 8 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter van de vereniging, de penningmeester en de secretaris. De overige 5 leden van het bestuur zijn verbonden aan diverse commissies. In de algemene ledenvergadering worden bestuursleden benoemd of herkozen. De zittingsperiode voor een bestuurslid is 3 jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging voor een termijn van 3 jaar.

Het tennispark
Het tennispark, gelegen op het landgoed “De Niënhof” wordt gehuurd van de gemeente Bunnik. Er zijn 8 gravelbanen en 2 kunstgrasbanen, verdeeld in 5 blokken van 2. Alle banen zijn verlicht. In verband met de ligging in beschermd natuurgebied mag de verlichting ’s avonds na 23.00 uur niet meer branden. De banen en het groen rond het park worden verzorgd door de gemeente. Het overig onderhoud aan clubhuis en tennispark wordt door de vereniging zelf gedaan. De leden spelen hierbij een actieve rol.

Het clubhuis
Het clubhuis is in eigen beheer en tijdens het seizoen geopend van ’s morgen 8.00 uur tot ’s avonds 24.00 uur (afhankelijk van de drukte). De bar is op werkdagen vanaf 19.30 uur geopend en in de weekenden tijdens de competitie en evenementen meestal vanaf 9.30 uur. In de stille tijden is de bar gesloten. Men kan dan voor koffie en frisdrank de automaten in het clubhuis gebruiken. De bar sluit uiterlijk om 23.30 uur.

Informatiebronnen
De belangrijkste bron is natuurlijk deze website. Daarnaast is er nog het clubblad. Het bestuur en de commissies maken daarvan gebruik om de leden van allerlei zaken betreffende de vereniging op de hoogte te houden. Achterin het clubblad bevindt zicht de MADIWODO, de jaarplanning van alle activiteiten. Deze staat natuurlijk ook op deze website onder het kopje ‘Voor leden’.
In het clubhuis bevinden zich informatieborden, die gebruikt worden voor ad-hoc mededelingen, voor sommige interne toernooien kan men zich via deze borden opgeven. Het baanreglement hangt naast het afhangbord.

Baanverlichting
De baanverlichting mag tot 23.00 uur gebruikt worden. Dit wordt automatisch geregeld. Elk lid is verplicht na gebruik van een verlichte baan en indien er redelijke zekerheid bestaat dat de baan niet meer bespeeld gaat worden, de verlichting op die baan uit te doen.

Zelfwerkzaamheid van de leden
De zelfwerkzaamheid van de leden is groot. Dit heeft als gevolg dat het park, de banen en het clubhuis er mooi bij liggen en het lidmaatschap niet duur is. De bediening en verzorging van de bar wordt door de leden zelf gedaan, voor nieuwe leden een goede gelegenheid de club en haar leden te leren kennen.