Nieuwe leden zijn van harte welkom op onze prachtige club. Als BLTC de Niënhof proberen we het tennissen zo laagdrempelig mogelijk te maken door onder andere de contributie zo laag mogelijk te houden. Meer informatie over het lidmaatschap en de trainingen leest u hieronder.

Nieuwe leden kunnen zich (bij voorkeur) online aanmelden.

Ook is aanmelden nog mogelijk met het inschrijfformulier. Zie hieronder.

Contributie en Training Senioren 2019

Nieuwe leden die lid worden na 1 juli in het lopende verenigingsjaar betalen de helft van de contributie naast het inschrijfgeld. Een juniorlid wordt automatisch jong seniorlid als hij of zij op 1 januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt. Contributie voor senioren is exclusief trainingen. Voor senior trainingen kan je je apart aanmelden.

senioren (1e volwassen lid uit een gezin) € 175
senioren (ieder volgend volwassen lid) € 160
jong senioren (18 t/m 24 jaar) & studenten (t/m 24 jaar) € 130
niet spelend lid € 20
inschrijfgeld senioren € 25
inschrijfgeld jeugd / studenten / jonge seniorleden € 15
zomertraining senioren (18 lessen van 60 minuten met 4 personen) € 250

(de peildatum voor de contributie is je leeftijd op 31 december)

De trainingen worden gegeven door tennisschool One2Tennis. Meer informatie over de tennisschool kan je vinden via deze link. De kosten van de lessen (indicatie:  250 euro voor 18 lessen in groep van 4 personen) komen bij de lidmaatschapskosten, worden door de tennisschool geïnd. Voor de trainingen van het zomerseizoen en het winterseizoen wordt apart ingeschreven. Er zijn ook mogelijkheden om proeflessen te volgen.

Contributie en Training Junioren 2019

Tennisvereniging BLTC de Niënhof is veel meer dan zomaar een tennisclub. We willen de jeugd een leuke, plezierige en sportieve club geven waar ze kunnen trainen, competitie spelen, vrij kunnen spelen met vriendjes en/of vriendinnetjes en vooral meedoen aan leuke activiteiten. Voor de jeugd worden extra activiteiten georganiseerd, zoals de Toss middag waar je met andere kinderen vrij kan tennissen, een ouder-kind toernooi en een laagdrempelige Jeugd Club Kampioenschappen. Het belangrijkste is dat kinderen lekker gaan tennissen. Alle lidmaatschappen zijn inclusief een KNLTB pas. Onderstaand de mogelijke lidmaatschappen voor de jeugd:

Gereduceerd lidmaatschapstarief voor het gehele 1e jaar:

  • € 25,- (met of zonder competitie)

Daarna:

  • Jeugd jonger dan 10 jaar € 50,-
  • Jeugd van 10 jaar en ouder  € 100,-
    (de peildatum voor de contributie is je leeftijd op 31 december, dus word je in 2020 10 jaar dan bedraagt de contributie 100 euro)

*BLTC de Niënhof wil kinderen stimuleren om ook competitie te spelen omdat blijkt dat kinderen daardoor langer met plezier blijven tennissen. Daarom kiest de club om meer voordelen te hangen aan dit jeugdlidmaatschap. Tevens krijgen de kinderen die lid zijn en competitie spelen 30 minuten langer trainen die door de club gesubsidieerd wordt.

De trainingen worden gegeven door tennisschool One2Tennis. Meer informatie over de tennisschool kan je vinden via deze link. De kosten van de lessen komen bij de lidmaatschapskosten, worden door de tennisschool geïnd en bedragen 125 euro voor 18 lessen. Voor de trainingen van het zomerseizoen en het winterseizoen wordt apart ingeschreven. Er zijn ook mogelijkheden om proeflessen te volgen.

Als er nog vragen zijn kan je altijd contact opnemen met de JeugdCommissie via jc@nienhof.nl

Formulieren
BLTC de Nienhof Aanmeldingsformulier Senioren

BLTC-de-Nienhof-Aanmeldingsformulier-Jeugd

Stuur het formulier ingevuld met pasfoto naar: BLTC de Niënhof, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 154, 3980 CD Bunnik of mail het formulier met een digitale pasfoto naar leden@nienhof.nl.

KNLTB-pas
Aan het begin en gedurende het seizoen zijn nieuwe KNLTB-passen beschikbaar achter de bar.

Als je tijdens het seizoen een nieuwe pas nodig hebt dan kan je mailen naar leden@nienhof.nl. Tussentijds een extra pas aanvragen kost € 5,- en wordt door de penningmeester in rekening gebracht.

Wil je volgend jaar een nieuwe foto op je pas? Stuur dan voor 1 december van het lopende jaar een pasfoto met achterop duidelijk naam en adres naar BLTC de Niënhof, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 154, 3980 CD Bunnik of mail een digitale pasfoto naar leden@nienhof.nl.

 

Opzeggen – Wijzigingen
Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren  vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Hierbij komt de machtiging tot het innen van de contributie te vervallen. Heb je niet opgezegd dan ben je het opvolgende jaar dus gewoon lid.

Ook wijzigingen van het lidmaatschap (zoals bijvoorbeeld van trainend naar niet-trainend jeugdlid) dienen schriftelijk of per email bij de ledenadministratie te gebeuren voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

Voor bijzondere omstandigheden zoals langdurige blessures is er een regeling voor spelend naar niet-spelend lidmaatschap. Dit kan als verzoek ingediend worden bij de ledenadministratie. Opzeggen of wijzigingen kan per brief naar BLTC de Niënhof, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 154, 3980 CD Bunnik of mail: leden@nienhof.nl.

 

BEN JE EEN NIEUW JEUGDLID? Lees dan even hieronder de informatie. Dan kom je snel te weten wat de mogelijkheden voor de jeugd op BLTC de Niënhof zijn. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Tenniskids:In groepen van 8-10 kinderen krijg je de kans om te zien hoe leuk tennis is en of je er al een beetje handig in bent. De kinderen zijn tussen de 5 en 11 jaar oud. Je leert tennis middels een speciaal opgezet trainingsprogramma van de KNLTB. Dit programma heet Tenniskids. Meer informatie kan je vinden op www.tenniskids.nl en is voor kinderen tot ongeveer 11 jaar. Alle trainingen bij BTLC de Niënhof worden gegeven door officieel KNLTB gediplomeerde trainers van de tennisschool One2Tennis.

TRAINING:  Er wordt zowel in de zomer(april-oktober) als in de winter (oktober-maart) training gegeven. In de zomer krijgen competitie spelende kinderen 90 minuten les en niet competitie spelende kinderen 60 minuten les per week. In de winter krijgt iedereen 60 minuten les. Alle trainingen bestaan uit groepen van ongeveer 8 kinderen.

COMPETITIE:  Jeugdleden die graag wedstrijden spelen, kunnen zich opgeven voor de competitie. De voorjaarscompetitie start eind maart/begin april en wordt op zondag gespeeld. Er is competitie voor de Tenniskids (zie boven) en voor de oudere jeugd t/m 14 en t/m 17.

Je speelt zowel op je eigen club als op ander clubs in de regio. Dat betekent dus dat je ouders jou en je mede teamgenoten een keer zullen moeten rijden. Een andere bijkomstigheid bij het spelen van competitie is de bardienst. Teams worden ingedeeld door de paviljoencommissie om bardienst te draaien op een dag dat zijzelf geen competitie hoeven te spelen. Dit houdt dan in dat de ouders deze bardienst moeten doen, want onder de 18 jaar mag je geen bardienst doen.
We hebben ook een najaarscompetitie. Deze start in september. Wil je meer informatie over het competitie spelen? mail jc@nienhof.nl

SMASH! Team:Het SMASH! Team bestaat uit jeugdleden van 13 t/m 17 jaar die activiteiten voor de jeugd organiseren. Het SMASH! Team wordt begeleid door de jeugdcommissie. Lijkt je het ook leuk om activiteiten te organiseren, meld je dan bij de jeugdcommissie ( jc@nienhof.nl).

OPENINGSTOERNOOI: Eind maart starten we altijd met een Ouder&Kind toernooi. Tennissende ouders kunnen samen met hun tennissende kinderen naar de club toe komen en worden daar ingedeeld om wedstrijden van een half uur te spelen tegen andere ouders met kinderen. Het gaat hierbij niet om prijzen maar om de gezelligheid.

HEMELVAARTSTOERNOOI: Op Hemelvaartsdag organiseert het SMASH! Team een toernooi voor de jeugd van 10.00 tot 14.00 uur. Afhankelijk van het thema worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Daarnaast kan er natuurlijk ook altijd getennist worden via de toss.